Mimosoudní řešení sporů mezi klienty – spotřebiteli a advokáty

Dovoluji si informovat klienty – spotřebitele (tj. klienty, kteří jsou fyzickou osobou a zároveň nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), že na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 5.2.2016 k mimosoudnímu řešení případných spotřebitelských sporů mezi nimi a advokátem vzniklých na základě smluv o poskytování právních služeb pověřena Česká advokátní komora.

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz.

Podrobné informace k mimosoudnímu řešení sporů mezi advokáty a klienty – spotřebiteli jsou k dispozici na http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.

Mgr. Ludmila Šimsová, advokát