Právo nemovitostí

  • Sepisování smluv zejména kupních, darovacích, zástavních apod