Správní právo, soudní řízení správní

  • Sepisování podání
  • Zastupování před správními úřady
  • Podávání opravných prostředků ve správním a daňovém řízení
  • Zpracování správních žalob a zastupování v soudním řízení správním
  • Advokát se nezabývá daňovým poradenstvím