Občanské právo

  • Zastupování před soudy, jinými státními orgány
  • Sepisování listin (smluv, žalob, podání) v oblasti občanského i obchodního práva
  • Sepisování právních rozborů a stanovisek
  • Vymáhání pohledávek
  • Poradenství při založení korporace, příprava dokumentů
  • Poradenství při vedení valných hromad
  • Dispozice s majetkovou účastí ve společnostech