Trestní právo

  • Obhajoba v trestním řízení
  • Zastupování poškozeného v trestním řízení včetně uplatnění náhrady škody