Pracovní právo

  • Právní služby pro zaměstnavatele, sepisování smluv, dohod
  • Vymáhání nároků z pracovněprávních vztahů
  • Zastupování před soudy