O advokátovi

Advokátka Mgr. Ludmila Šimsová je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 8930 od 1.7.2000. V roce 1994 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V advokacii působí od roku 1994, nejprve jako advokátní koncipient, po získání praxe a absolvování advokátní zkoušky od roku 2000 vykonává praxi jako samostatný advokát.